Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thiết kế bộ điều khiển bền vững thích nghi trên cơ sở mạng nơ rôn điều khiển cho robot công nghiệp Tải xuống Tải xuống PDF