Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thiết kế và mô phỏng ống khí động vòng kín cỡ nhỏ, làm việc ở tốc độ thấp Tải xuống Tải xuống PDF