Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của một số dẫn xuất 2-aminothiazole Tải xuống Tải xuống PDF