Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phương pháp phân tích phần tử hữu hạn đánh giá hoạt động của cảm biến áp suất không khí sử dụng cho vật thể bay cỡ nhỏ Tải xuống Tải xuống PDF