Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phân loại bệnh phấn trắng và bệnh sương mai trên cây dưa chuột với mô hình ResNet kết hợp Tải xuống Tải xuống PDF