Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ứng dụng thuật toán di truyền nhị phân để tìm vị trí đặt tối ưu thiết bị đo đại lượng pha trên lưới truyền tải Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF