Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu các diễn trình trong các lời trích dẫn về thử thách bằng tiếng Anh dưới ánh sáng của ngữ pháp chức năng Tải xuống Tải xuống PDF