Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm từ ngữ chỉ công cụ đánh bắt cá trong phương ngữ Quảng Nam - Đà Nẵng Tải xuống Tải xuống PDF