Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu phát triển cánh tay giả điều khiển bằng tín hiệu sóng não với cảm biến mindwave neurosky Tải xuống Tải xuống PDF