Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu đúc phôi hợp kim Zn-Al và khảo sát tính chất điện hoá khi ứng dụng làm anốt cho pin sạc Zinc-ion Tải xuống Tải xuống PDF