[1]
Nguyễn Tuấn Linh 2021. Mô phỏng dòng chảy kim loại trong khuôn đúc áp lực cao vật liệu nhôm ADC12. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 19, 7 (tháng 7 2021), 25–28.