[1]
Lê Hoàng Sơn 2021. Nghiên cứu tiềm năng thu hồi rác tái chế từ ngành dịch vụ ăn uống tại thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 19, 7 (tháng 7 2021), 40–45.