[1]
Hoàng Minh Thiện, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Nguyễn Đức Minh và Dương Công Vinh 2022. Đánh giá tiềm năng sử dụng phương pháp viễn thám trong nghiên cứu thành lập bản đồ rạn san hô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20, 3 (tháng 3 2022), 56–62.