[1]
Lê Thị Phương Thanh, Đỗ Thị Xuân Hiền và Võ Viết Tiến 2024. Nghiên cứu thực trạng căng thẳng, lo âu của học sinh lớp 9 một số trường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 22, 5B (tháng 5 2024), 60–63.