(1)
Ngô Anh Tuấn; Nguyễn Hữu Đặng. Tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp của các hộ trồng Lúa Jasmine tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp Trong Giai đoạn 2017 – 2019. UD-JST 2022, 20, 45-49.