(1)
Hoàng Minh Thiện, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Nguyễn Đức Minh; Dương Công Vinh. Đánh Giá tiềm năng sử dụng phương pháp viễn thám Trong Nghiên cứu thành lập bản đồ rạn San Hô. UD-JST 2022, 20, 56-62.