(1)
Nguyễn Đình Khang; Nguyễn Quốc Đạt; Đặng Phước Vinh. Thiết Kế Và Chế tạo Vali thông Minh ứng dụng công nghệ xử Lý ảnh. UD-JST 2022, 20, 93-98.