(1)
Nguyễn Bá Kiên; Lê Quốc Huy; Nguyễn Thị Thu Trang; Đặng Xuân Thủy; Đỗ Lê Hưng Toàn; Nguyễn Linh Giang; Võ Trần Anh. Nghiên cứu đúc phôi hợp Kim Zn-Al Và khảo sát tính chất điện Hoá Khi ứng dụng làm anốt Cho Pin sạc Zinc-Ion. UD-JST 2024, 22, 48-51.