(1)
Lê Thị Phương Thanh; Đỗ Thị Xuân Hiền; Võ Viết Tiến. Nghiên cứu thực trạng căng thẳng, Lo âu của học Sinh lớp 9 một số trường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. UD-JST 2024, 22, 60-63.