(1)
Mai Kha, H. N.; Nguyen, H. K.; Nhi, N. H. Ẩn dụ Tri nhận về cảm Xúc Trong âm nhạc của Taylor Swift. UD-JST 2024, 22, 1-6.