Lê Hoàng Sơn. 2021. “Nghiên cứu tiềm năng Thu hồi rác tái Chế từ ngành dịch vụ ăn uống tại thành phố Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 19 (7):40-45. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7545.