Lê Thị Phương Thanh, Đỗ Thị Xuân Hiền, và Võ Viết Tiến. 2024. “Nghiên cứu thực trạng căng thẳng, Lo âu của học Sinh lớp 9 một số trường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 22 (5B):60-63. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9117.