Nguyen Thi Hang Phuong* (2015) “Thực trạng lo âu của nữ cán bộ công nhân viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 2(87), tr 17–20. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1552 (Truy cập: 15Tháng Sáu2024).