Đỗ Ngọc Vinh (2021) “Nâng cấp chuỗi giá trị mực đại dương tại Quảng Ngãi”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 19(10), tr 9–15. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7590 (Truy cập: 22Tháng Hai2024).