Lê Tự Huy, Nguyễn Bá Khải, Trần Quang Khải (2021) “Hệ thống thực ảo và xu hướng số hoá hệ thống sản xuất trong công nghiệp 4.0”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 19(10), tr 64–69. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7600 (Truy cập: 22Tháng Hai2024).