Nguyễn Văn Linh, Đoàn Văn Sáng, Trần Công Tráng, Trần Văn Cường (2021) “Nhận dạng tín hiệu ra đa LPI sử dụng mạng nơ-ron học sâu”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 19(10), tr 70–75. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7601 (Truy cập: 22Tháng Hai2024).