Đoàn Thị Vân, Lê Thị Ngọc Mai, Phan Đinh Thùy Linh, Tạ Thị Tiên, Phan Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị Thu Bình (2024) “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong thiết kế video hỗ trợ dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 22(4), tr 59–64. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9049 (Truy cập: 15Tháng Sáu2024).