Lê Thị Phương Thanh, Đỗ Thị Xuân Hiền và Võ Viết Tiến (2024) “Nghiên cứu thực trạng căng thẳng, lo âu của học sinh lớp 9 một số trường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 22(5B), tr 60–63. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9117 (Truy cập: 24Tháng Bảy2024).