Mai Kha, H. N., Nguyen, H. K. và Nhi, N. H. (2024) “Ẩn dụ tri nhận về cảm xúc trong âm nhạc của Taylor Swift”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 22(5B), tr 1–6. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9146 (Truy cập: 24Tháng Bảy2024).