[1]
Nguyen Thi Hang Phuong*, “Thực trạng lo âu của nữ cán bộ công nhân viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng”, UD-JST, vol 2, số p.h 87, tr 17–20, tháng 2 2015.