[1]
Truong Cong Tuan, Doan Thi Ngoc Nhu, Nguyen Dinh Tuy, Nguyen Huy Quyen, Le Tien Dung, “Giải pháp khởi động đen và vận hành ở chế độ ốc đảo cho nhà máy thủy điện Đăkrơsa ứng dụng logic mờ”, UD-JST, vol 18, số p.h 11, tr 1–6, tháng 11 2020.