[1]
Lê Hoàng Sơn, “Nghiên cứu tiềm năng thu hồi rác tái chế từ ngành dịch vụ ăn uống tại thành phố Đà Nẵng”, UD-JST, vol 19, số p.h 7, tr 40–45, tháng 7 2021.