[1]
Lê Tự Huy, Nguyễn Bá Khải, Trần Quang Khải, “Hệ thống thực ảo và xu hướng số hoá hệ thống sản xuất trong công nghiệp 4.0”, UD-JST, vol 19, số p.h 10, tr 64–69, tháng 10 2021.