[1]
Hoàng Minh Thiện, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Nguyễn Đức Minh và Dương Công Vinh, “Đánh giá tiềm năng sử dụng phương pháp viễn thám trong nghiên cứu thành lập bản đồ rạn san hô”, UD-JST, vol 20, số p.h 3, tr 56–62, tháng 3 2022.