[1]
Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Quang Phúc, Huỳnh Ngọc Hùng, và Phạm Ngọc Phương, “Ảnh hưởng của các thông số khí hậu đến sự phân bố nhiệt độ trong mặt đường bê tông nhựa”, UD-JST, vol 20, số p.h 10.2, tr 1–5, tháng 10 2022.