[1]
Nguyễn Thị Bích Thuỷ và Nguyễn Thị Thanh Ngân, “Sử dụng công nghệ du lịch thông minh và sự tác động đến ý định hành vi của du khách: nghiên cứu tại điểm đến Đà Nẵng”, UD-JST, vol 22, số p.h 4, tr 46–53, tháng 4 2024.