[1]
Nguyễn Bá Kiên, “Nghiên cứu đúc phôi hợp kim Zn-Al và khảo sát tính chất điện hoá khi ứng dụng làm anốt cho pin sạc Zinc-ion”, UD-JST, vol 22, số p.h 1, tr 48–51, tháng 1 2024.