[1]
Lê Thị Phương Thanh, Đỗ Thị Xuân Hiền, và Võ Viết Tiến, “Nghiên cứu thực trạng căng thẳng, lo âu của học sinh lớp 9 một số trường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng”, UD-JST, vol 22, số p.h 5B, tr 60–63, tháng 5 2024.