Nguyen Thi Hang Phuong*. “Thực trạng Lo âu của nữ cán bộ công nhân Viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 2, số p.h 87, Tháng Hai 2015, tr 17-20, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1552.