Lê Thị Phương Thanh, Đỗ Thị Xuân Hiền, và Võ Viết Tiến. “Nghiên cứu thực trạng căng thẳng, Lo âu của học Sinh lớp 9 một số trường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 5B, Tháng Năm 2024, tr 60-63, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9117.