Lê Thị Phương Thanh, Đỗ Thị Xuân Hiền, và Võ Viết Tiến. “Nghiên cứu thực trạng căng thẳng, Lo âu của học Sinh lớp 9 một số trường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 22, no. 5B (Tháng Năm 31, 2024): 60–63. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9117.