1.
Nguyen Thanh Truong, Nguyen Thi Do. Yếu tố tự truyện trong truyện ngắn Thạch Lam và Thanh Tịnh - một sự phóng chiếu của cái tôi trong tư duy hình tượng. UD-JST [Internet]. 31 Tháng Tám 2016 [cited 28 Tháng Giêng 2023];8(105):80-3. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1530