1.
Truong Cong Tuan, Doan Thi Ngoc Nhu, Nguyen Dinh Tuy, Nguyen Huy Quyen, Le Tien Dung. Giải pháp khởi động đen và vận hành ở chế độ ốc đảo cho nhà máy thủy điện Đăkrơsa ứng dụng logic mờ. UD-JST [Internet]. 30 Tháng Mười-Một 2020 [cited 3 Tháng Chạp 2023];18(11):1-6. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3321