1.
Lê Hoàng Sơn. Nghiên cứu tiềm năng thu hồi rác tái chế từ ngành dịch vụ ăn uống tại thành phố Đà Nẵng. UD-JST [Internet]. 31 Tháng Bảy 2021 [cited 24 Tháng Bảy 2024];19(7):40-5. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7545