1.
Nguyễn Văn Linh, Đoàn Văn Sáng, Trần Công Tráng, Trần Văn Cường. Nhận dạng tín hiệu ra đa LPI sử dụng mạng nơ-ron học sâu. UD-JST [Internet]. 31 Tháng Mười 2021 [cited 15 Tháng Sáu 2024];19(10):70-5. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7601