1.
Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Đặng. Tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp của các hộ trồng lúa jasmine tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn 2017 – 2019. UD-JST [Internet]. 31 Tháng Tám 2022 [cited 5 Tháng Chạp 2022];20(8):45-9. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7781