1.
Nguyễn Đình Khang, Nguyễn Quốc Đạt, Đặng Phước Vinh. Thiết kế và chế tạo vali thông minh ứng dụng công nghệ xử lý ảnh. UD-JST [Internet]. 31 Tháng Tám 2022 [cited 5 Tháng Chạp 2022];20(8):93-8. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7926