1.
Ngô Phi Mạnh, Kohei Ito. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ bền màng điện ly trong pin nhiên liệu ở điều kiện thử bền hỗn hợp cơ – hóa học. UD-JST [Internet]. 31 Tháng Mười 2022 [cited 28 Tháng Giêng 2023];20(10.2):17-24. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7973