1.
Nguyễn Hồng Quân, Tạ Ngọc Khánh, Đinh Lê Quỳnh Thu, Vũ Phương Thảo, Phạm Ngọc Trang, Đỗ Phương Ý Nhi. Ảnh hưởng của nhận thức về tính hữu ích và nhận thức về tính dễ sử dụng VR đến ý định tham quan địa điểm du lịch: Vai trò trung gian của ý định sử dụng VR để trải nghiệm địa điểm du lịch. UD-JST [Internet]. 30 Tháng Tư 2023 [cited 23 Tháng Chín 2023];21(4):1-9. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8276