1.
Võ Thị Minh Nho. Nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng lên động cơ tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên. UD-JST [Internet]. 30 Tháng Tư 2023 [cited 30 Tháng Năm 2024];21(4):27-33. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8332